Rutkowski, M. (2023) „Onomastyka otwarta. Współczesne kierunki rozwoju polskich badań nad nazwami własnymi”, LingVaria, 18(1(35), s. 215–224. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.15.