Pilińska, A. (2023) „Krakuś, radomek, warszewik i gdańskmen – uwagi o ekspresywnej potencji słowotwórczej wybranych nazw miast”, LingVaria, 18(1(35), s. 253–268. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.18.