Kubiszyn-Mędrala, Z. i Szpiczakowska, M. (2023) „Pamięć nostalgiczna i językowa w listach lwowian do Profesor Zofii Kurzowej (w dwudziestą rocznicę śmierci Uczonej)”, LingVaria, 18(1(35), s. 271–287. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.19.