„Back Matter” (2023) LingVaria, 18(1(35). Dostępne na: https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/5095 (Udostępniono: 18 czerwiec 2024).