Wołoszyn, J., Kieraś, W. i Woliński, M. (2023) „Sieć powiązań derywacyjnych na materiale Słownika gramatycznego języka polskiego: Propozycja klasyfikacji”, LingVaria, 18(2(36), s. 47–61. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.03.