Kosek, I. (2023) „Odproprialny czy odapelatywny? – problemy opisu motywacji związków frazeologicznych z nazwą własną”, LingVaria, 18(2(36), s. 85–95. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.06.