Czarnecka, K., Dzięgiel, E. i Kravchuk, A. (2023) „Nazwa «mowa chachłacka» w relacjach powojennych przesiedleńców ze Wschodu zamieszkałych w zachodniej Polsce”, LingVaria, 18(2(36), s. 195–208. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.13.