Buława, M. (2023) „Gwarowe nazwy roślin derywowane semantycznie od nazw chorób”, LingVaria, 18(2(36), s. 225–242. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.15.