Wasiuta, S. (2023) „Etnolingwistyka kognitywna – w stronę integralnego opisu języka”, LingVaria, 18(2(36), s. 267–276. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.17.