Jankowiak, M. (2019) „Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Cz. II”, LingVaria, 14(28), s. 135–144. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.09.