Łozowski, P. (2019) „W poszukiwaniu kontinuum gramatyki i leksyki: przykład gramatykalizacji”, LingVaria, 14(28), s. 29–42. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.02.