Jakubowicz, M. (2019) „Rumuńska redakcja języka cerkiewnosłowiańskiego – zarys problematyki”, LingVaria, 14(28), s. 197–207. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.13.