Dunaj, B. (2019) „«Historia języka polskiego» Zenona Klemensiewicza a potrzeba nowej syntezy”, LingVaria, 14(28), s. 245–252. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.16.