Jankowiak, M. (2019) „Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Cz. I”, LingVaria, 14(27), s. 149-164. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.10.