Grupa-Dolińska, M. (2019) „Frazeologiczne kalki, półkalki i hybrydy w mowie dwujęzycznej społeczności staroobrzędowców mieszkających w Polsce”, LingVaria, 14(27), s. 249-258. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.16.