Chlebda, W. (2019) „O wyzwaniach i zadaniach pamięcioznawstwa lingwistycznego”, LingVaria, 14(28), s. 147–164. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.10.