[1]
T. . Kurdyła, „Zagadnienie motywacji w gniazdowym opisie słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie gwary orawskiej)”, LingVaria, t. 15, nr 2(30), s. 107–119, sie. 2020.