[1]
K. Kardas, „«Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa»: Nieznany rękopis Jana Łosia”, LingVaria, t. 13, nr 25, s. 181–194, maj 2018.