[1]
A. . Przepiórkowski, „Inżynieria lingwistyczna a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego”, LingVaria, t. 10, nr 20, s. 135–145, grudz. 2015.