[1]
J. . Labocha, „Od gwary po dyskurs: Pogranicze polsko-czeskie na Zaolziu w badaniach językoznawczych”, LingVaria, t. 10, nr 19, s. 241–250, mar. 2015.