[1]
„Habilitacje i doktoraty z językoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2012/2013”, LingVaria, t. 8, nr 16, s. 299–300, sie. 2013.