[1]
D. L. . Gold, „Wprowadzenie do dyskusji o pochodzeniu polskiego jarmułka i jego etymologicznych odpowiedników w innych językach słowiańskich”, LingVaria, t. 8, nr 15, s. 113–114, maj 2013.