[1]
M. . Rak, „Listy Izydora Kopernickiego do Seweryna Udzieli z lat 1887–1891”, LingVaria, t. 8, nr 15, s. 227–249, maj 2013.