[1]
M. . Dobrowolska, „Hiponimy miejsca w polskiej Słowosieci i amerykańskiej bazie WordNet”, LingVaria, t. 8, nr 15, s. 253–266, maj 2013.