[1]
M. Kuźmicki, „O pewnej osobliwości w wydaniu kaliskich rot sądowych, która może stać się przestrogą dla badaczy oraz edytorów tekstów dawnych”, LingVaria, t. 16, nr 1(31), s. 85–98, maj 2021.