[1]
R. . Łapa i A. . Słoboda, „Językowe wykładniki intencji prawodawcy w Kodeksie Działyńskich”, LingVaria, t. 16, nr 1(31), s. 99–110, maj 2021.