[1]
D. . Masłej, „Konstrukcja objaśniająca rozumiej w staropolskich tekstach z kodeksu Wawrzyńca z Łaska”, LingVaria, t. 16, nr 1(31), s. 111–122, maj 2021.