[1]
D. . Rojszczak-Robińska, „O kształtowaniu się staropolskiej formuły Jakoby rzekł”, LingVaria, t. 16, nr 1(31), s. 143–156, maj 2021.