[1]
O. . Ziółkowska, „Staropolski imiesłów czynny jako predykatywny atrybut”, LingVaria, t. 16, nr 1(31), s. 169–180, maj 2021.