[1]
T. . Kurdyła, „O wybranych zaimkach gwarowych z Polski południowo-wschodniej (przyczynek)”, LingVaria, t. 16, nr 1(31), s. 183–197, maj 2021.