[1]
M. . Mączyński, „Gwarowe nazwy kobiet z sufiksem -ula”, LingVaria, t. 16, nr 1(31), s. 199–209, maj 2021.