[1]
A. . Kwaśnicka-Janowicz, „Witold Taszycki w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego”, LingVaria, t. 16, nr 1(31), s. 253–261, maj 2021.