[1]
A. Kiklewicz i S. Przybyszewski, „Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy: Cz. I”, LingVaria, t. 16, nr 2(32), s. 31–43, lis. 2021.