[1]
E. Młynarczyk, „Frazematyczny potencjał połączenia wyrazowego bieda z nędzą we współczesnej polszczyźnie”, LingVaria, t. 16, nr 2(32), s. 47–59, lis. 2021.