[1]
J. . Kubaszczyk, „«Ile przemilczam, tego nie wypowiem»: o (prze)milczeniu w utworach Wisławy Szymborskiej i ich przekładzie na język niemiecki”, LingVaria, t. 16, nr 2(32), s. 245–256, lis. 2021.