[1]
I. Bogocz, „Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie”, LingVaria, t. 12, nr 24, s. 227–244, lis. 2017.