[1]
J. Wołoszyn, „Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej. Rekonesans badawczy”, LingVaria, t. 12, nr 24, s. 291–307, lis. 2017.