[1]
M. Hrabia, „No nie mów! Słownik pragmatemów?! Rozważania nad leksykograficznym opisem wyrażeń pragmatycznych w ujęciu kontrastywnym (na przykładzie polskich ekwiwalentów francuskiego pragmatemu Tu m’en diras tant!)”, LingVaria, t. 17, nr 1(33), s. 99–113, maj 2022.