[1]
A. Niewiara, „Aksjologiczna wartość hymnów państwowych Słowian w ujęciu porównawczym”, LingVaria, t. 17, nr 1(33), s. 215–238, maj 2022.