[1]
K. Konczewska, „«Ratuję od zupełnego unicestwienia ślady naszej przeszłości, które zacierają się, nikną z dniem każdym»: Rękopisy Wandalina Szukiewicza jako nowe źródło do badań kontaktów językowych na pograniczu bałtycko-słowiańskim”, LingVaria, t. 17, nr 1(33), s. 259–271, maj 2022.