[1]
J. German, „Czy (i jak) warto jeszcze badać staropolskie latynizmy i grecyzmy?”, LingVaria, t. 17, nr 1(33), s. 307–317, maj 2022.