[1]
A. Fałowski, „Ile jest słów pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie ogólnej?”, LingVaria, t. 18, nr 1(35), s. 63–72, maj 2023.