[1]
J. Klimek-Grądzka, „Umieranie i śmierć w polskojęzycznych drukach prawosławnych z kręgu Akademii Mohylańskiej”, LingVaria, t. 18, nr 1(35), s. 153–166, maj 2023.