[1]
M. Gozdek i E. Woźniak, „ Głos w dyskusji nad konfesyjnym zróżnicowaniem polskiej leksyki w XVI w”., LingVaria, t. 18, nr 1(35), s. 167–178, maj 2023.