[1]
M. Rutkowski, „Onomastyka otwarta. Współczesne kierunki rozwoju polskich badań nad nazwami własnymi”, LingVaria, t. 18, nr 1(35), s. 215–224, maj 2023.