[1]
A. Pilińska, „Krakuś, radomek, warszewik i gdańskmen – uwagi o ekspresywnej potencji słowotwórczej wybranych nazw miast”, LingVaria, t. 18, nr 1(35), s. 253–268, maj 2023.