[1]
M. Jankowiak, „Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Cz. II”, LingVaria, t. 14, nr 28, s. 135–144, lis. 2019.