Grochowski, M. . „Ewolucja kryteriów podziału Gramatycznego leksemów (relatory a spójniki)”. LingVaria, t. 15, nr 2(30), sierpień 2020, s. 55–65, doi:10.12797/LV.15.2020.30.05.