Jadacka, H. . „Czy Opis Synchroniczny Systemu słowotwórczego Polszczyzny Jest Kompletny?”. LingVaria, t. 15, nr 2(30), sierpień 2020, s. 67–77, doi:10.12797/LV.15.2020.30.06.