Kurdyła, T. . „Zagadnienie Motywacji W Gniazdowym Opisie słowotwórstwa Gwarowego (na przykładzie Gwary Orawskiej)”. LingVaria, t. 15, nr 2(30), sierpień 2020, s. 107–119, doi:10.12797/LV.15.2020.30.09.